ნაგვის ყუთის ჩამოსხმა

ნაგვის ყუთის ჩამოსხმა

Ნაგვის ურნა ფორმები შეიძლება დაიყოს სხვადასხვა კატეგორიებად მათი მასალების, ფორმების, ნიმუშების და გამოყენების პირობების მიხედვით:

პროდუქტის სხვადასხვა მასალის მიხედვით, მისი დაყოფა შესაძლებელია PE ნაგვის ურნა ყალიბი, პრ ნაგვის ურნა ყალიბიდა ა.შ.

პროდუქტის სხვადასხვა ფორმის მიხედვით, მისი დაყოფა შესაძლებელია Hზის ნაგვის ურნა ყალიბი, მრგვალი ნაგვის ურნა ყალიბი, კვადრატული ნაგვის ურნა ყალიბი, ნაგვის ურნის ჩამოსხმადა ა.შ.

პროდუქტის სხვადასხვა ნიმუშების მიხედვით, მისი დაყოფა შესაძლებელია Gზარალიანი ნაგვის ურნა ყალიბი, Rატანის ნიმუში ნაგვის ურნა ყალიბი, Fგადაცმული ნაგვის ურნა ყალიბიდა ა.შ.

გამოყენების სხვადასხვა სცენარის მიხედვით, მისი დაყოფა შესაძლებელია სამზარეულოს ნაგვის ურნა MOLD, ტუალეტის ნაგვის ურნა ყალიბი, ოფისის ნაგვის ურნა ყალიბი, საძინებლის ნაგვის ყუთი ჩამოსხმამისაღები ოთახის ნაგვის ყუთი ჩამოსხმა, ლობის სანაგვე ყუთის ჩამოსხმა, ნაგვის ყუთების ფორმების დალაგებადა ა.შ.

Heya Mould ყურადღებას ამახვილებს ნაგვის ყუთების ფორმების წარმოებასა და განვითარებაზე და ყურადღებას ამახვილებს ნაგვის ყუთების ჩამოსხმის ფოლადის, გაგრილების სისტემის, განშორების ხაზის, კედლის სისქის, ვენტილაციის და ა.შ.